Közzétételi listák

NAIH – Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 71/D.§(4) bekezdés alapján teljesítendő éves jelentés – Adatlap