Információs Pont – Önkormányzati intézmények

Könyvtár

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Könyvtári Információs és Közösségi hely Hejőkürt

Tel.: 06-30/895-05-62
E-mail.: konyvtar.hejokurt@gmail.com
Cím: 3588 Hejőkürt Szemere B. utca 1.

Nyitvatartás:

Hétfő: .14:00 – 19:00
Kedd: 14:00 – 17:00
Szerda: 14.00 – 19.00
Csütörtök: 14.00 -17.00
Szombat: 15.00 – 19.00

Alapszolgáltatásaink:

– Térítésmentes regisztrálás, beiratkozás
– Kölcsönzés
– Helyben használat
– Irodatechnikai szolgáltatások
– Kézműves foglalkozások
– Könyvtár az otthonomban

Helyben használat:

– Dokumentum hozzáférés biztosítása
– Számítógép használat biztosítása
– Internet hozzáférés biztosítása
– Információ szolgáltatás

Irodatechnikai szolgáltatások:

– Fénymásolás
– Nyomtatás
– Digitalizálás
– Laminálás
– Spirálozás

Otthon a könyvtárban – könyvtár az otthonomban szolgáltatás:

Ha valamilyen oknál fogva nem tudja személyesen felkeresni könyvtárunkat, akkor sem kell lemondania az olvasás nyújtotta élményekről, jelezze igényét a könyvtárunk felé. Új szolgáltatásunknak köszönhetően, előzetes egyeztetést követően heti 1 alkalommal házhoz visszük a választott könyveket, újságot. A szolgáltatásunkról érdeklődni, a könyvtárunk elérhetőségein lehet.

Kézműves foglalkozások:

Havonta tartunk foglalkozásokat, amelyeket a látogatók igényeinek figyelembevételével készítünk elő.
Célunk az egyének kreativitásának kibontakoztatása, kézügyességének fejlesztése, valamint különböző kreatív hobbi irányzatok megismertetése a résztvevőkkel. Fontos szempontnak tekintjük a környezetvédelmet és az újrahasznosítást, amit a foglalkozásainkhoz használt alapanyagok kiválasztásánál is szem előtt tartunk.
A beiratkozott látogatók számára a foglalkozások ingyenesek

KönyvtárMozi klub.:

Ez a prémium szolgáltatás visszaadja a meghitt, vidám mozidélutánok hangulatát!
A magyar filmkultúra alkotásait élvezhetjük minden műfajban, a népmeséktől a művészfilmekig, az ismeretterjesztő filmektől a drámáig. Az érdeklődőkkel közösen választunk filmet. A korlátozott férőhely miatt egyszerre csak kis létszámú csoport vehet részt a vetítésen. Időpontot és filmet a könyvtárban lehet egyeztetni. A beiratkozott, regisztrált látogatók számára a vetítések ingyenesek!


Közösségi Ház

Cím: Hejőkürt, Szemere Bertalan u.1.

Az önkormányzat új ingatlant vásárolt, melybe 2009 évben Közösségi Házat alakított ki. Az épületben több szolgáltatás kulturált környezetbe került elhelyezésre.
Itt került kialakításra:


Művelődési Ház

Cím: Hejőkürt, Szent István u.62.

A Községházával közös épületben található a Művelődési ház,melynek 60-70 fő befogadására alkalmas termében kerülnek lebonyolításra a falu rendezvényei, bálok, falunap, illetve ez a házasságkötések színhelye is. A helyiség 2010-ben felújításra került. 2013-ban akadálymentesített szociális blokk is kialakításra került az épületben.


Óvoda


Név: Napközi Otthonos Óvoda
Cím: 3588 Hejőkürt, Kassai u 16.sz.
Intézményevzető: Nagyháziné Duttka Viktória
Az intézményt működteti: A “Pajkos Fénysugár Alapítvány.
Székhely: 3587 Tiszapalkonya, Kossuth út 43.sz.
Telephelye: 3588 Hejőkürt, Kassai út 16.sz.
Kuratórium elnöke: Alattyáni Péter
Adószám: 18437430-105
Bankszámlaszám: Bp.Bank: 10102770-44085700-01000007
Bírósági bejegyzési szám: 11.Pk.1797/2001/4.
Az alapítvány 2001-ben alakult.

Az Alapítvány tevékenysége

  • Bölcsődei szolgáltatás
  • Integrált óvodai nevelés
  • Nyári sport és művészeti tábor óvodásoknak és kisiskolásoknak
  • Játszóház kismamáknak a gyermekekkel együtt
  • Gyermekfelügyelet biztosítása
  • Gyógypedagógiai ellátás
  • Gyógytestnevelés


Az Alapítvány célja

Az alapító okiratban is megfogalmazott integrált óvodai, bölcsődei csoport működtetése, bővítése, ezen belül gyógypedagógiai ellátás a sérülteknek, az egészséges gyermekeknek pedig olyan sajátos pedagógiai rendszer alkalmazása, mely a gyermekeke egészséges fejlődését, fejlesztését, örömét, boldogságát szolgálják, és maximálisan alkalmazkodik az óvodáskorú gyermekek egyéni sajátosságaihoz. A mindezt a művészet és a mozgás eszközeivel. Alapítvány 2003.augusztus 1-je óta kiemelten közhasznú alapítvány. Közérdekű céljai mostanra kibővültek az igényeknek és a szükségleteknek megfelelően. Az Alapítvány fontos közérdekű célja: Alapítványi Óvoda működtetése. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése. Bölcsődei szolgáltatás. Bölcsődei gyermek felügyelet, játszóház. Nyári táborok szervezése.

Működési jellemzők

Az alapítvány jelenleg egy integrált óvodai csoportot és egy bölcsődei csoportot működtet.
A jelenlegi bölcsődei csoport 6 gyermekből áll, januártól 12 kisgyermek gondozására nevelésére nyílik lehetőség.Az óvodába jelenleg 17 gyermekünk van, közülük öt sajátos nevelési igényű gyermek, egy Down kóros kislány, egy autista kisfiú, egy hiperaktív kisfiú és két középsúlyos értelmi fogyatékos kisgyermek. A környéken nincs ilyen típusú intézmény, se integrált nevelést folytató óvoda, sem bölcsőde. Egyedül Tiszaújvárosban, ahol nem fogadják a környékbeli gyermekeket.Jelenleg a következő településekről hozzák intézményünkbe a gyerekeket: Tiszaújváros-Sajószöged-Mályi-Hejőbába-Mezőcsát-Nemesbikk-Tiszatarján-Hejőkürt-Oszlár.

A szervezet nem profitorientált, a gyermekekért és a családokért tevékenykednek.Vallják, hogy a gyermekek világa a maga csodálatos alkotó fantáziájával, képzeletével, beleérző, empátiás képességével, érdeklődésével, nyitottságával, játékosságával, humorával, a mindent tudni, látni, hallani, érzékelni akaró kíváncsiságával, visszahozhatatlan az ember életében.Az óvoda szeretettel fogadja a sajátos nevelési igényű gyermekeket. Hisznek abban, hogy a sérültek az épek között fejlődhetnek jól. De azok, akik egészségesek, azok is gazdagodnak, ha azt látják a felnőttől: szeretni, elfogadni, megérteni, hogy nem születik mindenki egyformának: szívmelegítő.

Alapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat. Jelenleg egy öttagú kuratórium felügyeli. A közhasznúsági jelentések nyitottak, ezekkel, valamint reklámmal biztosítják a tájékoztatást, a nyilvánosság felé tevékenységeikről, feladataikról, céljaikról, eredményeikről.
Az udvaron több féle játék található, melyek a gyermekek kinti foglalkoztatását segítik: hinták, homokozó, csúzda és faház, kiegészítve kosárpalánkokkal és földbe ásott autógumikkal.

Társadalmi munkák alkalmával a szülők segítségével minden évben az udvar és a játékok rendbetétele, karbantartása megtörténik

Tárgyi feltételek: Óvoda bővítése, bölcsőde kialakítása:
A régi iskolaépülete 1997-ben került átalakításra és felújításra annak érdekében, hogy 1998.január 9-én fogadni tudja a hejőkürti óvodáskorú gyermekeket. Az óvoda legtöbb felszerelése, eszköze örökölt darab volt, amiből a legszükségesebbek az évek folyamán kicserélésre kerültek, ezzel is szépítve, és praktikusabbá téve az óvodát.
A Tiszaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulástól 4.277.000.- Ft kapott az Önkormányzat a bölcsőde kialakítására.
Az összegből az óvoda épületének felújításához, átalakításához szükséges építőanyag került beszerzésre, illetve mintegy 1.900.000.-Ft-ból bútorok, udvari játékok, konyhai felszerelések kerültek beszerzésre.
A bölcsőde térségi feladatokat is ellát, mivel a környező településekről és a Többcélú Kistérségi Társulástól is fogad gyermekeket.
Bölcsőde önkormányzati segítséggel – megújult környezetben, bővebb játékkészlettel és udvari fajátékokkal várja a kicsiket.


Orvosi rendelő


Cím: Hejőkürt, Szent István u.52.
Háziorvos: Dr. Raisz Csaba
Telefon:49-352-052
Rendelési idő: heti 2 alkalom
Hétfő: 13-16 óráig
Csütörtök:10-13 óráig

Hejőkürtön 2007. június 27.-én került átadásra az új orvosi rendelő, melyben a település lakosságának kulturált egészségügyi kiszolgálása biztosítva van. Az EU szabványnak megfelelően épült, akadálymentesített épületben, korszerű eszközökkel folyik a gyógyítás. A körzeti orvosi ellátást a tiszatarjáni háziorvos látja el vállalkozó orvosként. Az anya és csecsemő gondozás szintén Tiszatarjánhoz tartozik.
A védőnő alkalomszerűen jár át a településre. Az orvosi ügyelet Mezőcsáthoz tartozik. A szakorvosi ellátás Tiszaújvárosban, a kórházi ellátás Miskolcon biztosított. Mentőszolgálat Tiszaújvárosban, illetve Mezőcsáton működik. Gyógyszertár legközelebb Mezőcsáton és Tiszaújvárosban található. A gyógyszer beszerzésében a falugondnoki szolgálat sokat segít. Heti két alkalommal időponthoz kötött időszakban lehetővé teszi a beutazást a gyógyszer beszerzésre és egyéb dolgok elintézésére.