FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSÉVEL HEJŐKÜRTÖN

Hejőkürt Község  Önkormányzata „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát bölcsőde fejlesztésével HejőkürtönTOP-1.4.1-16-BO1-2017-00030 azonosító számú projektje támogatást nyert bölcsőde  kialakítására a  Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a  TOP-1.4.1-16 című felhívás keretében.

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt fizikai zárása: 2020.07.22

Projekt fő helyszíne: 3588 Hejőkürt, Kassai utca 16. hrsz.: 130.

A Projekt összköltsége 24.499 658,- Ft, azaz Huszonnégymillió-négyszázkilencvenkilencezer-hatszázötvennyolc forint.

A projekt átfogó célja a minőségi nevelés infrastrukturális feltételeinek biztosítása, a kapacitásbővítés, a jogszabályi és szabvány szerinti feltételeknek megfelelő, fenntartható működés biztosítása. A fejlesztés célja a település népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a helyi szükségletekre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása. A projekt célja az egészséges, biztonságos és motiváló környezet kialakítása a gyermekek számára, valamint az egyénre szabott nevelés, készség és képességfejlesztés feltételeinek megteremtése. Cél a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésével a társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek, a méltányos nevelési környezet biztosítása. A fejlesztés konkrét célja Hejőkürt településen a Kassai utca 16 szám (HRSZ: 130) alatt található óvoda-bölcsőde épületében működő bölcsődei csoportszoba felújítása, illetve az óvoda-bölcsőde együttesének otthont adó épület új épületrésszel történő bővítése. A projekt intézményi működést érintő konkrét célja továbbá a pedagógiai munka infrastrukturális támogatása, az épület racionális, takarékos üzemeltetésének megteremtés.

Tervezett beruházás:Az építtető a fentiek miatt a meglévő épület belső átalakításával és bővítésével korszerűsíti a bölcsődei ellátást. (Az óvodai épületrészt a pályázat nem érinti.) A beruházás során a meglévő épület hasznos alapterületét növelni kell, hogy biztosítani lehessen a bölcsőde működéséhez szükséges funkciók kialakítását. A projekt keretében a meglévő épületrész is felújításra, korszerűsítésre kerül. Hogy az egyes funkcióknak megfelelő helyet biztosítsunk az épület alaprajzi elrendezését is módosítani kell. A projekt során egyben meg kell oldani az épület projekt-arányos akadálymentesítését is.

A fejlesztés eredményeképpen a szociális alapellátási rendszer infrastruktúrája területileg kiegyenlítődik. A egy bölcsődei csoportszoba felújításra, bővítésre kerül. Hejőkürt község vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, 2 magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrált/integrációs nevelését, vagy a HH/HHH gyermekek integrációját.  A fejlesztés hozzájárul a megye Integrált Területi Programjában megfogalmazott Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek számának növekedéséhez. Jelen projekt keretében az alábbi fejlesztés szempontjából releváns indikátor célérték vállalásokat tesszük: Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 12 fő.