Falugondnok

A településen a Falugondnoki szolgálat működik, melynek célja, hogy a település lakói részére a településen hiányzó, alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz a hozzájutást segítse, a lakosságot érintő információk gyűjtését és továbbítását biztosítsa. A falugondnoki szolgálat keretében az étkeztetésben (megállapított térítési díj ellenében, igény szerint az étel házhozszállításával stb.) a házi segítségnyújtásban (bevásárlás, gyógyszerkiváltás, házi gondozó kiszállítás stb.) és a családsegítésben/családsegítő kiszállítása/történik feladatellátás. E-mellett a falugondnok személyszállítási /óvodások, iskolások intézménybe, rendezvényekre szállítása, betegek házi orvoshoz egyéb egészségügyi intézménybe szállítása, családi eseményekre történő szállítások stb, az önkormányzati feladatokhoz tartozó egyéb szállítási, beszerzési, és az önkormányzati rendezvények szervezési, lebonyolítási feladatok ellátásában is közreműködik. A feladatok ellátásához egy gépjármű áll rendelkezésre. mely 2008.december 23-án került beszerzésre. A falugondnoki gépjármű Volkswagen Crefler 30, 2,5 TDi,típusú, kerekesszék rögzítéssel rendelkezik.