„A helyi identitás és kohézió erősítése Mezőcsáton és környékén”

Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00003
Konzorcium vezető: Mezőcsát Város Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Ároktő, Hejőkürt, Hejőpapi, Igrici, Mezőcsát, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján
Támogatás összege: 41.500.000.-Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósítási időszaka: 2018.09.01.-2022.11.30.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
A konzorcium Mezőcsát Város Önkormányzata vezetésével, a Széchenyi2020 terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében „A helyi identitás és kohézió erősítése Mezőcsáton és környékén” címmel támogatást nyert a TOP-5.3.1-16 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívás keretében.

A projekt alapvető célja a felhívással összhangban a helyi közösségek fejlesztése, mely elsősorban a
települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a
közösségi szerepvállalás erősödését jelenti.

A projekt elsődleges célja Mezőcsát és környékén (Ároktő, Hejőkürt, Hejőpapi, Igrici, Mezőcsát, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján) a közösségi identitás és kohézió erősítése közösségi akciókkal, a lakosság bevonásával. A projekt során megvalósítandó programok erősítik a civil aktivitást, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlősége javul. A megvalósításban részt vállaló szakemberek képzettségi szintje nő, differenciálódik. A képzések és tréningek elősegítik a projekt programjainak hosszútávú hasznosulását, a szociális szolidaritás térnyerését.

A fejlesztés kiemelt célcsoportja a projektbe bevont településeken élő teljes lakosság, különös tekintettel a 10-18 éves korosztályra. A célcsoport elérése, bevonása toborzással, a program hatékony helyi kommunikációjával, közösségfejlesztők, oktatási intézmények segítségével történik.

Tervezett tevékenységek:
Közösségi interjúk közösségi beszélgetések: A lakosság igényeit interjú és kérdőív formájában mérjük fel. A szakmai vezető és a helyi közösségfejlesztők segítségével történik a lakosság megszólítása, bevonása településenként. A közösségi beszélgetés a közösségi interjúk során szerzett tapasztalatok, feltáruló értékek és közösségi problémák nyilvánosságra hozatalát, közösségivé tételét és megbeszélésé tartja szem előtt.

Közösségi felmérés: A közösségi felmérés helyi lakosok aktív részvételével megvalósuló, közösségfejlesztő aktivizáló módszer, amelyen keresztül mindenki megszólításra kerül a településen, a közjóért cselekvők köre szélesedik. Kérdőívek, kiadványok segítségével mindenki megszólításra, bevonásra kerül.

Rendezvénynaptár és cselekvési terv készítése: A közösségi felmérés eredményeire épülő terv, amely nemcsak a településen élők szükségleteit, saját jövőjükre, településükre vonatkozó elképzeléseit tartalmazza, hanem amely a lakosok aktív szerepet is vállalnak a tervek megvalósításában. Továbbá rendezvénynaptár készül a projekt ütemezett megvalósításához.

A projekt által érintett településeken közösségi tevékenységek indítása: Történeti (történelmi, hagyományőrzés, kulturális területeken) feltárt, illetve az eredmények elérhetővé tétele a lakosság számáéra. Közösségek szomszédolása tervezett. Kiállítás megvalósítása, tankatalógus létrehozása, falukönyv, kalendárium létrehozása. Tanulókörök és részvételi fórumok megvalósítása a lakosság illetve a célcsoport részvételével. Részvételi fórumok megvalósítása a lakosság, illetve a célcsoport részvételével.

Információs pont kialakítása: A településen vagy településrészben széles hozzáférést biztosító, könnyen megközelíthető helyen lévő tájékoztatási pont, ahol megbízható és naprakész felvilágosítást adnak a települések életére hatást gyakorló legfontosabb közhasznú (helyi, köznapi, mindennapi, közérdekű, közösségi, általános) információról.

Közlekedésibiztonsági programok: A kevésbé gyakorlott biciklisták rövid elméleti és gyakorlati oktatás révén történő bátorítása felvértezve és ez által a kerékpározás, mint mindennapi közlekedési alternatíva, illetve szabadidőtöltés elterjedésének elősegítéséhez.