1. Szervezeti, Személyzeti adatok

1.1 Szerv neve, elérhetőségei, ügyfélszolgálat
1.2 Szervezeti struktúra
1.3 Szerv vezetőinek, szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségei.
1.4 Ügyfélkapcsolati vezető, ügyfélfogadási rend
1.5 Képviselő testület adatai
1.6 Alárendelt, felügyelt szervek megnevezése, feladatai, adatai
1.7 Szerv tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek adatai
1.8 Szerv által alapított közalapítványok
1.9 Szerv által alapított lapok
1.10 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek


HEJŐKÜRT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Cím:3588 Hejőkürt, Szent István út 57.
Telefon/Fax: 06-49 / 352- 627
E-mail: hejokurt.ph@eszaknet.hu
Web: www.hejokurt.hu
SZMSZ

Önkormányzat összetétele:
A települési képviselőtestület tagjainak száma : 4 fő+ polgármester

  • Strezenecki Stella polgármester – Független
  • Czinege Csaba képviselő – Független
  • Görömbei Roberta képviselő- Független
  • Nagy Ilona képviselő – Független
  • Szmicsekné Juhász Andreaképviselő – Független

Ügyrendi bizottság

  • Elnök: Czinege Csaba
  • Tagok: Szmicsekné Juhász Andrea, Görömbei Roberta

TISZAPALKONYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Név: Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely: 3587.Tiszapalkonya, Hősök tere 1.
Telefonszám: (49) 540-952
Telefaxszám: (49) 341-227

HEJŐKÜRTI KIRENDELTSÉG

Név: Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatal Hejőkürti Kirendeltség
Kirendeltség cím: 3588. Hejőkürt, Szent István út 57.
Telefon/Fax: 06-49 / 352- 627
E-mail: hejokurt.ph@eszaknet.hu

Polgármester: Strezenecki Stella – Független

Alpolgármester: Nagy Ilona
Jegyző:
Molnár Szilvia
Aljegyző: dr. Oravecz-Mihalik Tímea
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00 – 15.30
Szerda: 8.00 – 15.30
Péntek: 8.00 – 12.00

Járási ügysegéd ügyfélfogadási ideje:Szerda: 8.00 – 10.00

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Cím: 3588 Hejőkürt, Szent István u.62.

KÖZÖSSÉGI HÁZ

Cím: Hejőkürt, Szemere Bertalan u.1.

I. Rákóczi Ferenc Megyei és városi könyvtár
KÖNYVTÁRI, INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ HELY HEJŐKÜRT

Elérhetőség:
Cím.
: Hejőkürt Szemere Bertalan u.1
Mob.: 06-70/559-42-32
E-mail.: klub_konyvtar@freemail.hu
A KÖNYVTÁR NYÁRI NYITVA TARTÁSA
Hétfő:
Du: 15.00-19.00
Szerda: De 09.00-12.00
Szombat: Du: 15.00-18.00

ÁLTALÁNOS ISKOLA

A településen általános iskola nincs. Az alsó és a felső tagozatos gyermekek a szabad iskola választás jogával élve Tiszapalkonyára, Mezőcsátra, Tiszaújvárosba járnak iskolába.
Az Önkormányzat intézményfenntartó társulás formájában Tiszapalkonyához tartozik.
Cím: 3587 Tiszapalkonya Hösök tere 1.
Igazgató: Farkas Tivadarné
Telefon:49/540-126
Fax: 49/540-126

HÁZIORVOSI RENDELŐ

Cím:Hejőkürt, Szent István u.52.sz
Háziorvos: Dr. Raisz Csaba
Telefon: 49/352-052
Rendelési idő: heti 2 alkalom
Hétfő: 13-16 óráig
Csütörtök:10-13 óráig

Pajkos Fénysugár Alapítványi Óvoda

Cím: 3588 Hejőkürt, Kassai u 16.sz.
Intézményvzető: Nagyháziné Duttkay Viktória
Az intézményt működteti: A “Pajkos Fénysugár Alapítvány.
Székhely: 3587 Tiszapalkonya, Kossuth út 43.sz.
Telephelye: 3588 Hejőkürt, Kassai út 16.sz.
Kuratórium elnöke: Alattyáni Péter
Adószám: 18437430-105
Bankszámlaszám: Bp.Bank: 10102770-44085700-01000007
Bírósági bejegyzési szám: 11.Pk.1797/2001/4.